Policy för personuppgifter

NorthOrganic ingår i JBS Textile Group A/S. Vi prioriterar datasäkerhet och konfidentialitet högt. Denna sekretesspolicy anger tydliga riktlinjer för NorthOrganics sätt att behandla din personliga information. I det följande förklarar vi hur vi använder den personliga informationen som du lämnar och / eller tillhandahåller när du besöker vår webbplats, liksom när du använder de olika tjänsterna på vår webbplats.

Uppgiftsansvarig och kontaktinformation
Denna webbplats drivs och ägs av:

NorthOrganic
Upplandsgatan 45
113 28 Stockholm

Vat: 55 6817-7231

 

Insamling av personlig information

Du kommer alltid att informeras i samband med insamlingen av personlig information om dig. Den personliga informationen vi samlar in kan till exempel innehålla ditt namn, e-postadress, telefonnummer och liknande identifieringsinformation, information om ett online-köp och navigering på webbplatsen.

Det kommer alltid att visas i samband med inlämnande av information om inlämningen är frivillig eller nödvändig för genomförandet av den önskade åtgärden, till exempel genomförandet av en handel i vår webbshop.

Insamlingen av din personliga information sker i ett eller flera av följande fall:

 

-När du köper varor online på NorthOrganic.se

-När du registrerar dig för NorthOrganics nyhetsbrev

-När du deltar i en NorthOrganic-tävling

 

Användning av personlig information


Personlig information samlas in och används för följande ändamål:

 

-Slutförande av beställningar i våra webbshoppar

-Prenumerera på nyhetsbrev

-Deltagande i tävlingar eller andra evenemang

-Samling och utvärdering av konsumentrecensioner

-Översikt över köphistorik

-Statistik

-Andra marknadsföringsinitiativ

 

Vi påpekar att användningen av din personliga information för inlämnande av marknadsföringsmaterial endast sker om du tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke, såvida inte lagen tillåter oss att kontakta dig eller ditt företag utan att du först ger ditt samtycke.

 

Northorganic.se håller statistik över vilka delar av webbplatsen våra användare besöker och vilka produkter som är användarnas favoriter. Dessa uppgifter innehåller inte personlig information. Med hjälp av de insamlade uppgifterna får man kunskap om användarnas användning av webbplatsen. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Istället använder vi data om alla våra användares navigering för att förstå hur våra användare som grupp använder företagets webbadresser och på grundval av detta försöker göra webbplatsen bättre.

Vi kan inte se var du kommer ifrån eller surfa på Internet när du lämnar vår webbplats. Dessutom samlar vi in ​​information om vilka produkter våra användare som grupp föredrar. Denna information används också för att förbättra webbplatsen. Vi säljer inte eller på annat sätt vidarebefordrar information om vår användares användning och navigering på vår webbplats. Och vi säljer eller vidarebefordrar inte din köpinformation till tredje part.

 

Utlämnande till andra registeransvariga
Din personliga information kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd. Under vissa omständigheter och i enlighet med lagen kan det dock vara nödvändigt att vidarebefordra information till offentliga myndigheter eller polisen. Till exempel kan information vidarebefordras till polisen vid misstänkt kreditkortsbedrägeri.

 

Lämna till databehandlare

Information för att leverera varor lämnas till rederiet som används av NorthOrganic. På samma sätt lämnas din personliga information till North Organics partners, som tillhandahåller tjänster på uppdrag av NorthOrganic, till exempel i samband med utskick av nyhetsbrev. Dessa dotterbolag behandlar endast den personliga informationen på uppdrag av NorthOrganic och i enlighet med NorthOrganics instruktioner.

I händelse av omstrukturering eller försäljning, helt eller delvis, av företaget, kommer någon överföring i sådant samband att ske i enlighet med tillämplig lagstiftning för behandling av personuppgifter när som helst.

 

Radering av personuppgifter

Vi tar bort din personliga information när vi inte längre behöver behandla den för att uppfylla ett eller flera av de syften som anges ovan i avsnittet 4. Informationen kan dock behandlas och lagras längre i anonymiserad form.

 

Kakor

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy, som du kan läsa i detalj här.

 

Säkerhet

Vi har genomfört säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner lever upp till våra höga säkerhetspolitiska standarder. Vi gör därför allt för att skydda kvaliteten och integriteten i din personliga information.

 

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig, med vissa rättsliga undantagelser. Du har också rätt att invända mot insamlingen och vidare behandling av din personliga information, inklusive mot profilering / automatiska beslut. Dessutom har du också rätt att få din personliga information rättad, raderad eller blockerad i enlighet med relevanta regler. Du har också rätt att få information om dig själv som du har gett oss och att denna information överförs till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

 

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi raderar sedan din information såvida vi inte kan fortsätta behandlingen av andra skäl

 

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser eller deras praxis när det gäller insamling av personlig information. När du besöker andra webbplatser uppmanas du att läsa innehavarens integritetspolicy samt andra relevanta policyer.

 

Ändringar av information etc.

Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller ta bort personlig information som vi har registrerat om dig, vill få tillgång till den personliga information som behandlas om dig, eller om du har frågor om ovanstående riktlinjer kan du kontakta oss på kundeservice @ northorganic.se eller skriv till oss på företagets adress:
NorthOrganic
Upplandsgatan 45
113 28 Stockholm

 

Rätt till överklagande

Om du vill klaga på behandlingen av din personliga information kan du kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt pkt. 14 ovan.

Du kan också kontakta den danska dataskyddsbyrån, Borgergade 28, 5., 1300 København K.