Ekologisk bomull

Ekologisk bomull

Bomull är, och har länge varit, en av de mest använda fibrerna i textilproduktionen - upp till en tredjedel av alla kläder som produceras globalt tillverkas av bomull. Bomull i sig är en fantastisk fiber eftersom den är otroligt mjuk, andningsbar och absorberande. Bomullsfibrer kan absorbera mellan 24 och 27 gånger sin egen vikt.

Trots alla de goda egenskaper som bomull har, har det sätt på vilket konventionell bomull odlas stora konsekvenser.

Ekologisk Bomull

Konventionell bomull får stora konsekvenser

Själva odlingen av konventionell bomull har stora konsekvenser för den mark där den odlas och för de människor som odlar den. Bomull kräver extremt mycket vatten och odlas i stor utsträckning på platser där det redan råder brist på rent vatten och kontrollerad arbetskraft.

Dessutom används vansinniga mängder farliga kemikalier som är extremt skadliga för människor - cirka 16 procent av världens insekticidförbrukning och 10 procent av världens användning av bekämpningsmedel sker inom bomullsproduktionen, trots att bomullsproduktionen endast upptar cirka 2,5 procent av världens jordbruksmark.

Det uppskattas också att 77 miljoner bomullsodlare utsätts för farliga bekämpningsmedel varje år, och enligt WHO orsakar dessa gifter mer än 20 000 dödsfall per år. Det är alltså uppenbart för alla att konventionell bomull är något som man till varje pris bör undvika. Det är åtminstone vår tydliga ståndpunkt.

Tyvärr är detta inte den allmänna uppfattningen om man tittar på branschen i helhet - cirka 1 % av all bomull som odlas idag odlas ekologiskt. 

All bomull hos NorthOrganic är ekologisk

Eftersom bomull är en fiber med mycket unika egenskaper är vi på NorthOrganic naturligtvis intresserade av att använda och bevara fibern i våra produkter. Men vi tar en mycket stark ställning mot konventionell bomull och hela den ekonomi som bygger på detta skadliga sätt att odla bomullsfibrer. Därför kommer bomullen i våra produkter alltid att vara ekologiskt odlad. Men vad betyder det egentligen?

När bomull odlas ekologiskt innebär det först och främst att den är mycket mer hållbar och mycket hälsosammare för den mark den odlas på, för miljön och för de människor som odlar den. En stor del av den ekologiska bomullsodlingen bygger på utbildning och optimering av odlandet.

Ekologisk bomullströja
Ekologiska Bomulls Underkläder

Välj ekologiskt producerad bomull

Som ett alternativ till att använda stora mängder giftiga bekämpningsmedel för att maximera avkastningen får jordbrukarna i stället utföra bevattning under tak och utbildning i hur man bygger upp och upprätthåller en bättre jordkvalitet genom att använda naturliga, lokala material som kompost, vilket kommer att öka avkastningen avsevärt. Samtidigt gör den förbättrade jordkvaliteten att jorden kan hålla kvar vatten längre och bättre - därför används mycket mindre vatten för att odla ekologisk bomull.

Välj därför ekologisk bomull. På så sätt hjälper du till att rädda miljön från skadliga bekämpningsmedel och bevattning med stora mängder vatten. Samtidigt bidrar du till en sundare arbetsmiljö för de människor som arbetar med bomullsproduktion.

Se utvalda produkter i ekologisk bomull