Återvunnen polyester

Återvunnen polyester

Polyester är en av de nyare fibrerna, jämfört med bomull och ull, som å andra sidan har en mycket lång historia - det är ungefär 70 år sedan polyesterfibrer användes för första gången. Men under dessa 70 år har den verkligen kommit långt. I dag består mer än 50 % av alla textilfibrer av polyester - och det finns goda skäl till det.

Polyester är en otroligt stark fiber, den håller länge och krullar inte.

Kläder av polyester är också lätta att hålla och rengöra.

 

 

 

 

Återvunnen Polyester

Mer än hälften av alla kläder är tillverkade av polyester.

Även om mer än hälften av alla kläder är tillverkade av polyester är det också en av de mest kontroversiella textilier, och ur ett hållbarhets perspektiv är den mycket ökänd.

Detta beror främst på att polyester i huvudsak består av olja. Mer än 70 miljoner olja används årligen för att tillverka polyester. Samtidigt är polyestertillverkning mycket energiintensiv - det krävs faktiskt dubbelt så mycket energi för att tillverka polyester än det behövs för att tillverka konventionell bomull.

Ett annat problem med polyester är att fibern inte är biologiskt nedbrytbar - det tar upp till 200 år för polyester att brytas ner i naturen. Det är därför mycket svårt att göra sig av med gamla polyesterkläder - åtminstone om man vill göra det på ett ansvarsfullt sätt.

Förbränning av polyester mycket förorenande, eftersom den tillverkas av olja och därför släpper ut stora mängder koldioxid.

Vi använder endast återvunnen polyester

Det är uppenbart att polyesterfibrer har vissa fördelaktiga egenskaper som inte finns hos andra fibrer. Därför har vi på NorthOrganic beslutat att fortsätta att använda fibern i produkter där det är försvarbart ur en funktionell synvinkel - det finns helt enkelt inga tillräckligt bra alternativ.

Vi kommer dock inte att använda fibern i dess traditionella betydelse. I stället har vi valt att enbart använda återvunnen polyester.

Vad innebär detta? 

Återvunnen Polyester
Återvunnen Polyester

Återanvändning av resurser

Återvunnen polyester handlar i huvudsak om att återanvända en del av de resurser som vi redan har belastat vår planet med. Det finns helt enkelt redan så mycket plast i världen som relativt enkelt kan omvandlas till nya polyesterfibrer.

Du kan till exempel använda gamla plastflaskor, gamla fiskenät och gamla kasserade textilier som återvunnet material. I princip tar du plastavfall och förvandlar det till något nytt och mycket användbart - du ger helt enkelt plasten ett nytt liv.

Vi tycker att det är fantastiskt

Det går faktiskt åt upp till hälften så mycket energi när man använder gamla plastflaskor eller kasserade textilier för att tillverka nya polyesterfibrer som när man tillverkar polyester från ny olja.

Så om du också tycker att det är vettigt att använda gammalt plastavfall för att tillverka nya polyesterkläder, i stället för att använda ny olja, skall du hålla utkik efter vårt varumärke Recycled Polyester när du köper kläder från NorthOrganic.